Integritetspolicy

Stocksätterskolan.se månar om din integritet. Kontaktuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part eller andra obehöriga. Uppgifter behandlas alltid med med största respekt och sekretess. Då du väljer att prenumera på inlägg lagras följande uppgifter, e-postadress, namn, status och anmälningstid, dessa uppgifter är enbart tillgängliga för administratörer för bloggen. Vill du ha dina uppgifter raderade kan du kontakta oss.

Kontakta oss med frågor eller för mer information.